Ενεργειακή Βογιατζή Α.Ε.

Μία εταιρία του ομίλου Σ. Βογιατζή

Ισολογισμοί-Προσκλήσεις

p>Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2019.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την έκθεση διαχείρισης 2019.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την έκθεση διαχείρισης 2018.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2018.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2017.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την έκθεση διαχείρισης 2017.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τα πρακτικά γενικής συνέλευσης 2016.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2016.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την έκθεση διαχείρισης 2016.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την πρόσκληση γενικής συνέλευσης 2015.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 2015.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την έκθεση διαχείρισης 2015.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την έκθεση ελεγκτών 2015.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την πρόσκληση γενικής συνέλευσης 2015.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας για το 2013.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον ισολογισμό της εταιρίας για το 2012.

Επικοινωνία

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2373053360
Ηλ. Διεύθυνση: info@lipasmatach.gr